Sponzorstva in donacije

Ko Maru kai atu; ko Maru kai mai; ka ngohe ngohe. (Daj kolikor vzameš, in vse bo dobro.)
Maorski pregovor

Ukvarjanje z rabljenimi stvarmi je ena izmed dejavnosti, ki lahko deluje zelo povezovalno – združuje ljudi iz različnih družbenih skupin, polnomoči vse vključene in prispeva k varovanju okolja.

Posredovalnica je nastala v okviru društva za Pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice www.kraljiulice.org, kjer nam gostoljubno nudijo pisarniške prostore in strokovno podporo pri delu.

Že od začetka ustvarjanja in delovanja nam je v veliko pomoč povezovanje s profesionalci in profesionalkami, ki se ukvarjajo z rabljenimi predmeti in starinarstvom. Prostovoljno nam že ves čas pomagata lastnik starinarnice Carniola Antiqua in poznan bukvarnar, lastnik Antikvariata Glavan. Z njuno pomočjo enkrat letno v oktobru organiziramo tudi Dražbo rabljenih predmetov Obračun opoldne.

Naveze, poznanstva in podpora:

Carniola Antiqua: https://sl-si.facebook.com/CarniolaAntiqua
Antikvariat Glavan: www.antikvariat-glavan.si
Ljubljanske tržnice: http://www.lpt.si/trznice
Zavod Voluntariat: http://www.zavod-voluntariat.si/
Kulturno ekološko društvo Smetumet: www.smetumet.com
Društvo Projekt Človek: http://www.projektclovek.si/
Gledališče Lalanit: www.lalanit.com
Zeleni zabojček: http://www.zeleni-zabojcek.si/
Prostorož: http://www.prostoroz.org/

Dobre medsosedske odnose gojimo z:

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije: http://www.onkologija.org/
Dom upokojencev center: http://duc.si/
Gostilna dela: https://sl-si.facebook.com/Gostilnadela
Moja Druga Obleka: https://www.facebook.com/trgovina.suss
Bar Kobra
Slaščičarna Zvezda
Ključavničarstvo K-Haus d.o.o.
Trgovina Vugi Bugi

Sodelujemo z:

Starinarnica Carniola Antiqua
Antikvariat Glavan

STARA ROBA, NOVA RABA