Skupnostna ekonomija

Različna dela za širjenje perspektive:

Keith Hart: Manifesto for Human Economy

Domači prispevki:

Luna J. Šribar in Monika Cerar: Delo na robu: Izkušnje pri razvoju Posredovalnice rabljenih predmetov

Luna J. Šribar: Prazni prostori, polne ulice

Analiza nezasedenih državnih nepremičnin v Ljubljani

Luna J. Šribar: Barva daru: Od teorije k praksi vzpostavljanja ekonomije daru znotraj kapitalizma (Doktorska disertacija)

Diplomska, seminarska in magistrska dela:

Taisija Cesar: Socialno podjetništvo z uporabniške perspektive (Diplomsko delo)

Maša Lepoša: Financiranje socialnega podjetništva v Sloveniji (Magistrsko delo)

Sonja Kravcar: Socialno podjetništvo (Diplomsko delo)

Vanja Matica: Socialno podjetništvo – Tema za 21. stoletje (Diplomsko delo)

Anita Keser, Lea Kočar, Katja Kozlevčar, Sabina Letnar: Socialna (družbena) ekonomija: Študija primera: »Stara roba – nova raba« (Seminarska naloga)

Suzana Habot: Analiza učinkov izbranega slovenskega socialnega podjetja (Zaključna strokovna naloga Visoke poslovne šole)

Konferenčna gradiva, poročila, zborniki:

Socialno podjetništvo – izzivi in perspektive (Zbornik prispevkov s tematske konference), Goran Miloševič, Zdenka Kovač, Bojan Radej, ur.

Socialno gospodarstvo v Evropski uniji (Povzetek poročila, ki ga je za Evropski ekonomsko-socialni odbor pripravil CIRIEC (Mednarodni raziskovalni in informativni center za javno, socialno in zadružno gospodarstvo)

ŠTUDIJA OBSTOJEČEGA STANJA NA PODROČJU SOCIALNE EKONOMIJE V SLOVENIJI
– s priporočili za pripravo modela uvajanja socialnega podjetništva

Seznami nepremičnin:

SEZNAM NEPREMIČNIN V LASTI DRŽAVE
vir: Ministrstvo za javno upravo

SEZNAM NEPREMIČNIN V LASTI DRŽAVE – V LJUBLJANSKI OBČINI
vir: Ministrstvo za javno upravo, september 2015

ZEMLJEVID ZASEDENIH IN NEZASEDENIH NEPREMIČNIN V OBČINI LJUBLJANA

 

STARA ROBA, NOVA RABA