Posredovalnica rabljenih predmetov
STARA ROBA, NOVA RABA

Kupimo vse kar je zastonj in podarimo naprej po simbolični ceni.

NOVA ŠTEVILKA ČKZ - solidarnostna ekonomija

23.05.2018 12:05:06

NOVA ŠTEVILKA ČKZ - solidarnostna ekonomija

Izšla je nova številka ČKZ, ki pretresava pomembne teme solidarnostne ekonomije kot alternative kapitalizmu. V enem izmed prispevkov analiziramo tudi delovanje naše Zadruge Stara roba, nova raba.  

Avtorice in avtorji se prek primerov dobrih praks ter na osnovi teoretskih in zgodovinskih premislekov solidarnostnih ekonomij spopadamo z opredelitvijo koncepta (solidarnostnih ekonomij versus socialna ekonomija) ter izpostavljamo tiste vidike in prednosti, ki so (bili) naključno ali načrtno zamolčani, prezrti, napačno interpretirani in popačeni. Prav tako prevprašujemo, ali so heterogene prakse nastajajočih kooperativ ali zadrug most, ki vodi k drugačni ekonomiji ali drugačnemu produkcijskemu načinu, ali pa ostajajo zgolj t. i. tretja noga kapitalizma.