Posredovalnica rabljenih predmetov
STARA ROBA, NOVA RABA

Kupimo vse kar je zastonj in podarimo naprej po simbolični ceni.

OBČNI ZBOR ČLANOV-IC ZADRUGE STARA ROBA, NOVA RABA

21.03.2018 11:14:06

OBČNI ZBOR ČLANOV-IC ZADRUGE STARA ROBA, NOVA RABA

Vljudno vabljeni na občni zbor članov-ic zadruge Stara roba, nova raba, ki bo v ponedeljek, 26.3.2018. v prostorih Kraljev ulice na Slovenski cest 47, ob 10.00.

Dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva in drugih delovnih teles skupšćine
  2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine
  3. Vsebinsko poročilo (poslovno poročilo) za leto 2017
  4. Finančno poročilo za leto 2017
  5. Ocena nadzornega organa
  6. Poteditev novih članov-ic
  7. Predlog in dopolnitev nadaljnega razvoja dejavnosti v letu 2018
  8. Razno

Vabljeni tudi vsi podporniki, simpatizerji in redne stranke.