Posredovalnica rabljenih predmetov
STARA ROBA, NOVA RABA

Kupimo vse kar je zastonj in podarimo naprej po simbolni ceni.

MIŠKO KRANJEC: MLADOST V MOČVIRJU

05.11.2015 12:04:41
1,50 €
MIŠKO KRANJEC: MLADOST V MOČVIRJU

Kot piše literarni zgodovinar Franc Zadravec, je knjiga enkratni osebni roman ter hkrati življenje kmečkega proletarialca sploh. To je duhovita, s humorjem in ironijo natkana, sugestivno podana duhovna in politična sredina, v kateri je tak proletarec doraščal. Roman odgrinja rast mlade osebnosti ter iskrivo kritizira poseben svet vrednot, v katerih dorašča. Je skratka očarljiva "zgodovina" slovenskega kmetskega otroka, mladostnika in njegovega okolja v prvih desetletjih 20. stoletja.

Knjiga je bila izdana ob pisateljevi 70-letnici, izdali MK in Pomurska založba leta 1977, 546 strani.